Da li je dozvoljeno šlepanje vozila? Vučenje auta?

Ako se pitate šta i kako da radite, ako se nađete u situaciji da Vam je potrebna pomoć oko vuče vozila. Pogledajte neke od ključnih članova zakona o vučenju vozila, nadamo se da će Vam biti od pomoći.Vučenje vozila

Član 70.

Zabranjeno je vučenje neispravnog vozila na autoputu i motoputu. Ukoliko je razlog za vuču nastao za vreme kretanja motornog vozila po autoputu, odnosno motoputu, vučenje je dozvolјeno do prvog isklјučenja sa autoputa, odnosno motoputa.

Član 71.

Motorno vozilo sme da vuče drugo motorno vozilo samo ako ono, zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova, ne može samo da se kreće. Motorno vozilo ne sme da vuče motocikl, moped kao i laki i teški tricikl.

Član 72.

Neispravno motorno vozilo na putu može da se vuče pomoću užeta, krute veze (rude) i oslanjanjem ili vešanjem vozila o vučno vozilo. Pomoću užeta ne sme da se vuče motorno vozilo na kome su neispravni uređaji za upravlјanje ili uređaji za zaustavlјanje, teretno vozilo ili autobus. Krutom vezom ne sme da se vuče motorno vozilo koje nema ispravan uređaj za upravlјanje, niti motorno vozilo čija je ukupna masa veća od ukupne mase vučnog vozila ako mu je neispravna radna kočnica. Ukoliko se motorno vozilo vuče pomoću užeta ili krute veze, lice koje upravlјa vučenim vozilom mora da ima odgovarajuću dozvolu za upravlјanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuče.

Član 73.

Za vreme vučenja neispravnog vozila na vučnom vozilu moraju biti uklјučeni svi pokazivači pravca, a na vučenom ukoliko su ispravni. Na oba vozila mora biti postavlјen sigurnosni trougao. Na motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo sigurnosni trougao se postavlјa sa prednje, a na vučeno vozilo sa zadnje strane. Vučenim vozilom zabranjen je prevoz lica, osim vozača koji njime upravlјa.

Član 74.

Motorno vozilo sme da se vuče noću, i danju u slučaju smanjene vidlјivosti, isklјučivo ako na svojoj zadnjoj strani ima uklјučena zadnja poziciona svetla ili ako ga vuče motorno vozilo koje pri vučenju koristi žuto rotaciono svetlo.

Član 75.

Odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila, ako se vuče užetom, mora da iznosi od tri do pet metara, a ako se vuče pomoću krute veze, može da iznosi i manje od tri ali ne više od pet metara. Motorno vozilo koje na putu vuče neispravno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h.

Član 76.

Vučenje natovarenog teretnog vozila sa priklјučnim vozilom ili bez priklјučnog vozila, odnosno traktora sa priklјučnim vozilom, dozvolјeno je samo do prvog mesta pogodnog za pretovar tereta, a izuzetno i do prvog mesta na kome se može otkloniti neispravnost na vozilu.

Kompletan zakon možete pronaći na sajtu

Agencije za bezbednost saobraćaja.

Hidrometeorološki zavod Srbije

Call Now ButtonPozovite nas